7+

Садик иштинге 5-6 харлыг оолдар аразынга хуреш моорейи «Бичии Начын-2017»

 

 

 

 

 

 

Садиктин бичии могелери

Моге салыкчылары садиктин адалары:

Иргит Аян Мижидекович, Саая Аянчы Анатольевич

Моорейни эртирген башкы: Сандык Ульяна Назын-ооловна

Моорейнин шииткекчилери: Иргит Шораан Дадар-оолович, Куулар Айдын Борисович, Салчак Айивар Владимирович

Бичии Начын Чыдым-оол Чингис, школага белеткел болуунун кижизидикчизи,

6 харлыг

«Эн чараш девиг» Саая Алдын

Моорейнин туннелинде тиилээн, шыырак могелер